Gevelriddersteiger

5,900.00 (Excl. BTW)

7,139.00 (Incl. BTW)

Beschikbaar via nabestelling

SKU: GRA-BUSRID0152763-1

Deze handige Gevelriddersteiger  en snel worden opgebouwd. Prijs incl: 2 staanders werkvloer 5 meter 2 delig leuning kopeind (klaphek) twee stuks leuning 5 meter alu kantplank! Deze steiger is ook in 3 en 4, 6  meter uitvoering verkrijgbaar. Vraag hiervoor de prijs aan.

Categories: ,
Gevelridder steiger
Gevelriddersteiger
5,900.00 (Excl. BTW)

Gevelriddersteiger

Deze handige Gevelriddersteiger  en snel worden opgebouwd. Prijs incl: 2 staanders werkvloer 5 meter 2 delig leuning kopeind (klaphek) twee stuks leuning 5 meter alu kantplank! Deze steiger is ook in 3 en 4, 6  meter uitvoering verkrijgbaar. Vraag hiervoor de prijs aan.

minimale opbouwhoogte ca. 3188 mm.

maximale opbouwhoogte ca. 4362 mm. = maximaal

minimaal 2 man, opbouwtijd ca. 30 min.

Vloer is in 2 delen gewicht 1/2 vloer ca. 35 kg. (vloer met potten)

Vloer met staanders ca. 41 kg. excl. liggers

Systeem kan niet omhoog getrokken worden.

Levertijd ca. 5-6 weken

De steiger is in combinatie met de Gevelridder M, Gevelridder L of Gevelridder XL ideaal voor woningbouwprojecten.

RICHTLIJN Gevelriddersteiger VOOR IEDEREEN DIE MET STEIGERS WERKT

VSB en Bouwend Nederland presenteren de Richtlijn Steigers, waarin de stand van de techniek is weergegeven over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches.

Richtlijn Steigers

Dagelijks werken uiteenlopende beroepsgroepen op een steiger. Niet alleen moeten zij kunnen vertrouwen op de kwaliteit en de veiligheid van die steiger. Ook de Arbowet moet voor wat veiligheid en gezondheid betreft goed worden ingevuld.Ook de Nederlandse regelgeving verandert. Zo werkt elke branche sinds 2007 aan het tot stand komen van Arbocatalogi, waarbij werkgevers- en werknemerspartijen als uitgangspunt kiezen voor de stand van de techniek. De Richtlijn Steigers geeft daarbij aan hoe met praktische werkmethoden en hulpmiddelen aan de voorschriften van de overheid kan worden voldaan.Het initiatief voor dit boek werd al eerder genomen. Met het intrekken van het P-blad Steigers in 1996 ontstond een lacune die de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) samen met Bouwend Nederland wensten in te vullen. Het boek is tot stand gekomen in een 10-jarige samenwerking tussen de beide partijen. Circa 60 personen werkten hieraan; de inhoud werd afgestemd met partijen als TNO, universiteiten, het Ministerie van Sociale Zaken, de Arbeidsinspectie, het voormalige Arbouw (huidige Volandis) en Aboma. Daarmee weerspiegelt het boek de enorme inspanning om alle relevante informatie gebundeld te krijgen in één richtlijn.Op basis van de wens een boek te schrijven dat aansloot bij zowel de Europese als de Nederlandse regelgeving, heeft het boek vorm gekregen in een rekenmodel. TNO Bouw tekende voor de controle op correctheid en compleetheid van het rekenmodel, dit op dringend verzoek van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.De inhoud van dit boek geeft de stand van de techniek weer. Deze zo belangrijke stand van de techniek verschijnt parallel aan dit boek ook op de website www.richtlijnsteigers.nl.

Met de Richtlijn Steigers hebben VSB en Bouwend Nederland de Arbowet concreet ingevuld. De richtlijn is specifieker verwoord dan een -noodzakelijkerwijs compact geformuleerde- beleidsregel. VSB en Bouwend Nederland verwachten hiermee dan ook een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan veiligheid, gezondheid én kostenefficiency bij het werken op hoogte met steigers.