Heeft u een vraag? Bel 0031(0)85-0270020
Of stuur ons een e-mail!

Voordelen

 

Historie

   

De gevelridder is eind jaren "80 ontwikkeld door de heer Piet Ridder. Zijn doel was om met name voor de bouwsector een product te ontwikkelen dat zware objecten makkelijk omhoog kan tillen en verplaatsen. Omdat hij zelf een timmerman was had hij de ervaring hoe zwaar en risicovol het was om kozijnen en glas naar een eerste verdieping the hijsen. Hij noemde het product de Gevelridder en won vele prijzen voor deze innovatie en was regelmatig te zien in TV programma's. Het product heeft in de loop der jaren bekendheid in de markt gekregen door zijn Arbo vriendelijke voordelen. De gevelridder draagt bij aan de veiligheid op de werkvloer en ontneemt zware fysieke belastende werkzaamheden.

Na het overlijden van de heer Ridder in augustus 2014 heeft de onderneming een nieuwe start gemaakt. Volgens de laatste wens van de heer Ridder is het bedrijf overgenomen en onder de naam Gevelridder B.V. is het product gevelridder verder doorontwikkeld. De onderneming heeft naast de bekende gevelridders nu ook overige Arbo vriendelijke arbeidsmiddelen aan het assortiment toegevoegd, zoals gevelkarren en vacuumzuigers, alles met een laag eigen gewicht en van duurzaam aluminium gemaakt. 

In het najaar van 2014 is de vernieuwde huisstijl en website van Gevelridder B.V. gepresenteerd. De Gevelridder producten zijn beschermd en gepatenteerd dus zijn ook alleen verkrijgbaar via Gevelridder Bv.

Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben wij een webshop geopend waarin tientallen producten zijn opgenomen. Onze webshop zal in de toekomst worden uitgebreid met nieuwe producten.

In 2017 hebben wij ons nieuwe pand betrokken op de provincialeweg 4-09 in Kapel Avezaath, showroom en volop groei mogelijkheden.

UK: The Geverlridder (Facade Kneight)  is late '80s developed by Piet Ridder. His goal was especially for the construction sector to develop a product that could lift heavy objects easily. Because he himself was a carpenter he had the experience how difficult and risky it was to hoist frames and glass to the first floor . Mr. Ridder has won several awards for this innovation and this was many times guest in TV programs. The product has gained notoriety in the market over the years for his his friendly benefits for Health and Safety. The "Gevelridder" contributes to workplace safety and deprives heavy lifting.

After the death of Mr Ridder in August 2014 the company has made a new start. According to the last wish of Mr. Ridder, the company made a new start under the name Gevelridder BV the product Gevelridder was further developed. Besides the well-known Gevelridder the company now has other kind of products addto the range, such as transport cars and vacuum lifters, all made light weight and made from aluminum. 

In autumn 2014, the new website www.gevelridder.nl was presented. The Gevelridder products are registered and patented so are only available through Gevelridder bv.

To give our customers even better service, we have opened a shop in which dozens of products are included. Our shop will be expanded in the future with new products and will be available in several languages.

In 2017 we moved to our new head office, Provincialeweg 4-09 Kapel Avezaath NL, Plenty of room for growth in the future.